Truyền Thông

Đảng ủy PV Drilling tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng cơ sở đảng, cán bộ năm 2022

Sáng ngày 14/12/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy PV Drilling tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể và cá nhân năm 2022.
          Tham dự và chỉ đạo Hội nghị trực tiếp và trực tuyến có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn (Ban TT&VHDN).
          Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Xuân Cường  – Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV Drilling; đồng chí Mai Thế Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Drilling; đồng chí Đỗ Đức Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling.

 

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn tham dự hội nghị trực tuyến và phát biểu khai mạc.

          Hội nghị đã nghe các báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể và cá nhân năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Mai Thế Toàn báo cáo kiểm điểm tập thể HĐQT Tổng công ty và đồng chí Đỗ Đức Chiến báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Tổng công ty.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV Drilling báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Tổng giám đốc.

          Báo cáo kiểm điểm các tập thể cho thấy năm 2022 dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ Tập đoàn, sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc PV Drilling đã thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa tất cả các giàn khoan sở hữu của Tổng công ty vào hoạt động, cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong và ngoài nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 2.000 lao động. Qua đó, cơ bản hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị - xã hội mà Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.

 

Đồng chí Mai Thế Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Drilling báo cáo kiểm điểm tập thể HĐQT Tổng công ty.

 

Đồng chí Đỗ Đức Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Tổng công ty.

          Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm của các tập thể và cá nhân, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo quản lý trên tinh thần dân chủ, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; từng đồng chí đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thẳng thắn trong công tác phê bình và tự phê bình, thảo luận và góp ý.
          Tại hội nghị, Tập thể lãnh đạo Tổng công ty và các đồng chí trong BCH Đảng bộ PV Drilling đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng cho Đảng bộ PV Drilling, tập thể BCH Đảng bộ và các cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.
          Sau thời gian làm việc nghiêm túc với sự đồng thuận và nhất trí cao, cùng sự chứng kiến, giám sát của đồng chí Trần Quang Dũng – UV BTV Đảng ủy Tập đoàn và đồng chí Vũ Thị Thu Hương - UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Hội nghị Kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2022 của Đảng bộ PV Drilling đã hoàn thành các nội dung chương trình đưa ra và được đánh giá là “đạt yêu cầu”, bám sát Hướng dẫn 359 và các công văn chỉ đạo của Tập đoàn.
          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy PV Drilling cảm ơn các ý kiến đóng góp, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn Đảng bộ PV Drilling trong năm 2022, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ các đồng chí đại diện Đảng bộ Tập đoàn, góp phần để Đảng bộ PV Drilling triển khai thành công nhiệm vụ năm 2023.

Bộ phận truyền thông PV Drilling.

 

 

backtotop