Truyền Thông

PV Drilling phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” (lần thứ 11) hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (từ ngày 01/11/2023 đến ngày 09/11/2023)

        

Tiếp nối thành công sau 10 lần tổ chức liên tiếp từ năm 2013 và thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật tại PV Drilling năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-PVD ngày 10/10/2023 của Tổng giám đốc, PV Drilling tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” cho người lao động của PV Drilling và các công ty, đơn vị thành viên (lần thứ 11) từ ngày 01/11/2023 đến ngày 09/11/2023 theo Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi như đính kèm.

Thể lệ cuộc thi: Link
Bộ câu hỏi: Link
Hướng dẫn tham gia: Link

Ban Tổ chức xin được thông báo và trân trọng kính mời các anh, chị tích cực tham gia cuộc thi để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023, góp phần nâng cao tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong toàn thể người lao động PV Drilling.

Bài dự thi có thể được gửi về Ban Tổ chức thông qua một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp tại Ban Pháp chế PV Drilling; nộp qua thư điện tử (email); fax; chuyển phát qua dịch vụ chuyển thư/bưu chính; hoặc dự thi trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử (website) của PV Drilling (chỉ áp dụng đối với người dự thi có tài khoản email thuộc tên miền @pvdrilling.com.vn và kết nối mạng nội bộ PV Drilling, trong trường hợp người dự thi kết nối mạng ngoài mạng nội bộ PV Drilling, cần phải có kết nối VPN để dự thi). Để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, Ban Tổ chức khuyến khích dự thi thông qua email và website của PV Drilling.

Thời hạn cuối để Ban Tổ chức nhận bài dự thi theo đúng Thể lệ cuộc thi chậm nhất là 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/11/2023.

Kết quả cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố trong Bản tin pháp luật số 175 tháng 12/2023.

Trân trọng thông báo,
Ban Tổ chức.

 

backtotop