Truyền Thông

Phát động Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling: “PV Drilling - khát vọng người tiên phong”

Hướng đến Lễ kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (26/11/2001 – 26/11/2023), PV Drilling phát động Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling thông qua cuộc thi với chủ đề “PV Drilling - khát vọng người tiên phong”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 3/11/2023.

Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling nhằm giới thiệu và tuyên truyền về truyền thống lịch sử, quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành; về những thành tựu và dấu ấn nổi bật của PV Drilling.  

Thông qua Tuần lễ tìm hiểu văn hóa sẽ góp phần truyền thông và lan tỏa các giá trị văn hóa PV Drilling, Sổ tay văn hóa PV Drilling và Bộ quy tắc ứng xử của PV Drilling đến toàn thể cán bộ, nhân viên (CBCNV), người lao động (NLĐ) trong toàn Tổng công ty. Đây cũng là dịp để PV Drilling tiếp tục khơi dậy lòng tự hào và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCNV - NLĐ trong toàn Tổng công ty, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa PV Drilling. 

Nhân Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling, Tổng công ty PV Drilling phát động cuộc thi “PV Drilling - khát vọng người tiên phong”.

Đối tượng dự thi

  Toàn thể CBCNV - NLĐ đang làm việc tại Tổng công ty PV Drilling bao gồm khối văn phòng Tổng công ty, các chi nhánh, các công ty con, công ty thành viên (bao gồm liên doanh, cổ phần) của PV Drilling tính đến ngày 03/11/2023. 

Hình thức thi 

  Thi trực tuyến mở chuyên mục trên website của PV Drilling. Người dự thi sử dụng trình duyệt trên máy tính/thiết bị điện tử cầm tay có kết nối internet để trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo thiết kế của Đề thi có sẵn. 

Thời gian làm bài thi từ 09h00 ngày 30/10/2023 đến 24h00 ngày 3/11/2023 (5 ngày).

Tổ chức tổng kết và trao giải vào dịp Lễ Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập PV Drilling. 

GIẢI THƯỞNG 

Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling gồm các giải cá nhân, giải tập thể, cụ thể như sau:

Giải thưởng đối với cá nhân: 

- 01 giải Đặc biệt 10 triệu đồng.
- 01 giải Nhất 8 triệu đồng. 
- 03 giải Nhì 5 triệu đồng.
- 05 giải Ba 3 triệu đồng.
- Giải hoàn thành bài thi nhanh nhất 2 triệu đồng.
- 7 giải Khuyến khích 2 triệu đồng.

Giải thưởng đối với tập thể: chỉ áp dụng đối với đơn vị có trên 80% số CBCNV-NLĐ tham gia Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling.

- 01 giải Đặc biệt 20 triệu đồng.
- 01 giải Nhất 15 triệu đồng.
- 02 giải Nhì 10 triệu đồng.
- 03 giải Ba 5 triệu đồng.
- 05 giải Khuyến khích        3 triệu đồng.

Giải “Tiên phong mỗi ngày”: áp dụng với thí sinh có câu trả lời gần đúng nhất số lượng người tham gia thi trong ngày hôm đó. Có 5 giải “Tiên phong mỗi ngày”, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

BỐ CỤC ĐỀ THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling.

Cách tính điểm:

- Câu hỏi trắc nghiệm: tính số câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 01 điểm), xếp theo thứ tự từ người có số câu trả lời đúng nhiều nhất đến người có câu trả lời đúng ít nhất.

- Câu hỏi dự đoán số người tham dự Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling: trả lời đúng hoặc gần đúng số người tham dự Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling, xếp theo thứ tự từ đúng đến gần đúng nhất.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải cá nhân 

 Xếp theo thứ tự người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng từ cao xuống thấp.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì tiếp tục xét đến các yếu tố theo thứ tự sau: 

- Người có thời gian làm bài thi ngắn nhất và người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số người tham gia Tuần lễ tìm hiểu văn hóa PV Drilling, lấy theo thứ tự từ cao đến hết giải.
- Đối với giải Đặc biệt cần trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm và có thời gian hoàn thành và nộp bài thi ngắn nhất. 
- Đối với giải hoàn thành bài thi có thời gian nhanh nhất cần trả lời đúng ít nhất 70% câu hỏi trắc nghiệm.

Giải tập thể

 - Đối với khối văn phòng Tổng công ty, Đơn vị thành viên PV Drilling (sau đây gọi chung là “Đơn vị”): xác định trên cơ sở tỷ lệ cán bộ tham dự thi/ tổng số CBCNV của Đơn vị và số lượng CBCNV đạt giải cá nhân nhiều nhất (không phụ thuộc loại giải), lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Đối với giải Đặc biệt: xác định trên cơ sở tỷ lệ CBCNV tham dự thi cao nhất, trong đó, cơ sở để xét giải Đặc biệt là phải có số lượng CBCNV tham gia thi đạt tối thiểu từ 90% tổng số CBCNV trở lên. Trường hợp có từ 02 Đơn vị có kết quả bằng nhau, Đơn vị đạt giải Đặc biệt là Đơn vị có số lượng CBCNV đạt giải cá nhân nhiều nhất (không phụ thuộc loại giải). Trường hợp có từ 02 Đơn vị có tỉ lệ CBCNV tham dự thi bằng nhau, có số lượng CBCNV đạt giải cá nhân bằng nhau thì Đơn vị nào có tỉ lệ CBCNV đạt giải cá nhân trên tổng số CBCNV của Đơn vị cao hơn thì đạt giải Đặc biệt. 

Giải “Tiên phong mỗi ngày”

Trao cho cá nhân có câu trả lời gần đúng nhất về số lượng người tham gia thi của ngày hôm đó. Mỗi ngày, trong suốt thời gian thi, sẽ có một câu hỏi về số lượng người tham gia thi trong ngày hôm đó là bao nhiêu. 

 Ban tổ chức cuộc thi “PV Drilling - khát vọng người tiên phong” mong rằng mỗi cán bộ công nhân viên – người lao động Tổng công ty và các Đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi nhiệt tình, cũng chính là góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa PV Drilling, Sổ tay văn hóa PV Drilling và Bộ quy tắc ứng xử của PV Drilling.  

 
backtotop