Truyền Thông

Hơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

(PetroTimes) - Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với hơn 11 nghìn đảng viên tại 184 điểm cầu tham gia học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu Diên Hồng có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại diện các Ban Đảng Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự tại điểm cầu Diên Hồng.

Tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Tập đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng/Phó và cán bộ các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy/Văn phòng Đảng ủy; Trưởng/Phó các Ban/Văn phòng Tập đoàn; Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Hội nghị được kết nối tới 182 điểm cầu tại các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn với hơn 11 nghìn đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Trong buổi sáng ngày 4/12, hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Chiều ngày 4/12, Hội nghị sẽ nghe đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Kết thúc ngày làm việc, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ có phát biểu kết luận Hội nghị.

Ngày 5/12, Đảng ủy Tập đoàn giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại các đơn vị.

Hình ảnh về một số các điểm cầu tại Đảng bộ Tập đoàn:

Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV tham dự hội nghị
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Toàn cảnh điểm cầu tầng 4 trụ sở Tập đoàn
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Toàn cảnh điểm cầu tầng 19 trụ sở Tập đoàn
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PVEP
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại Vietsovpetro
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại BIENDONG POC
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PVCollege
Hơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
Điểm cầu tại PVU
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại NMNĐ Thái Bình 2
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại NMNĐ Sông Hậu 1
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PVI
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PVTrans
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại Nhà máy Đạm Cà Mau
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại VPI
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PV Power
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PVNDB
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PVMR
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PVcomBank
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại PETROSETCO
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại NSRP
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại giàn khai thác Hải Thạch
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu PV Drilling
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại BSR
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại DQS
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu PTSC
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu PVChem
Hơn 11 nghìn Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Điểm cầu tại trụ sở PV GAS
Hơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
Điểm cầu tại PVFCCo

Petrovietnam.

backtotop