Truyền Thông

PV Drilling tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng – Đoàn thể năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 16/01, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng – Đoàn thể năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Mai Thế Toàn  – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Đỗ Đức Chiến – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát cùng 60 đồng chí đại diện lãnh đạo các ĐVTV, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty.

 
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị tổng kết.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đã tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV Drilling với những thành tích nổi bật trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động của ngành dầu khí trong và ngoài nước. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy - Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty đã chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đánh dấu chu kỳ tăng trưởng mới của PV Drilling. Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 cần xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cùng các giải pháp hiệu quả của Đảng bộ cũng như các tổ chức đoàn thể để Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường  – Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV Drilling phát biểu khai mạc và bế mạc tại Hội nghị tổng kết. 

Thay mặt Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Đỗ Đức Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling trình bày báo cáo hoạt động công tác Đảng năm 2023. Trong năm 2023, Đảng bộ đã lãnh đạo công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị phần các dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan tại nước ngoài; chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, luân chuyển cán bộ để tinh gọn bộ máy tổ chức; phát triển đảng viên mới... Kết quả, Tổng công ty đã có một năm hoạt động khởi sắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính đã đăng ký với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông như tổng doanh thu ước đạt gần 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 360 tỷ đồng; các giàn khoan sở hữu có việc làm ổn định, xuyên suốt năm với đơn giá dịch vụ cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, đồng thời đã ký được việc làm cho cả năm 2024, một số giàn đã ký được hợp đồng dài hạn cho năm 2025; hoạt động SXKD được thực hiện an toàn, hiệu quả, phát triển 19 đảng viên mới... 

Phó Bí thư thường trực cũng đã đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện năm 2024 để Tổng công ty tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu như lãnh đạo sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả; tổ chức triển khai tốt các dự án đầu tư lớn của Tổng công ty như: mua sắm, đóng mới các giàn khoan, xây dựng tòa nhà văn phòng tại Vũng Tàu, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án và tăng nguồn lực cho Tổng công ty; tăng cường chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện quy hoạch cán bộ, tái cấu trúc doanh nghiệp; đầu tư trọng tâm máy móc thiết bị chuyên ngành, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2024 đăng ký với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông.

 
Đồng chí Đỗ Đức Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023.

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2023 do đồng chí Hoàng Xuân Bách - Chủ tịch Công đoàn PV Drilling trình bày cho thấy hoạt động của tổ chức Công đoàn trong năm 2023 cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên cơ sở phối hợp nhịp nhàng với chính quyền và các ban chuyên môn để thực hiện chăm lo đời sống người lao động, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Tổng công ty. 

Hội nghị cũng đã lắng nghe các tham luận của Đảng bộ Xí nghiệp Điều hành khoan và Công đoàn cơ sở PVD Well Services, Đoàn thanh niên Tổng công ty với các nội dung về công tác phát triển Đảng viên mới trên giàn khoan, công tác phát huy sáng kiến - cải tiến kỹ thuật, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế, các tham luận nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng để các tổ chức thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và đạt hiệu quả cao nhất. Hội nghị cũng đã tiến hành trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và khen thưởng các tập thể và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 
Đồng chí Đinh Quang Nhựt, Phó Tổng giám đốc PV Drilling trình bày tham luận tại hội nghị tổng kết.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Cường tin tưởng rằng với sự đoàn kết và nhất trí cao trong toàn Đảng bộ PV Drilling, 2024 sẽ tiếp tục là năm PV Drilling thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kinh tế, góp phần khẳng định định hướng chiến lược đúng đắn của Tổng công ty trong chu kỳ tăng trưởng năng lượng sắp tới.

Một số các hình ảnh tại Hội nghị:

 
Đảng bộ Tổng công ty PV Drilling trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí. 

    
Đảng bộ Tổng công ty khen thưởng 2 Chi/Đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

  

Đảng bộ Tổng công ty khen thưởng cho Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019 – 2023).

Bộ phận truyền thông PV Drilling

backtotop