Truyền Thông

PV Drilling nhận giải "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023"

Ngày 25/11/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023” tại Diễn đàn “Văn hóa kinh doanh – Dòng chảy phát triển và hội nhập”.

Chương trình vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh và công nhận 20 doanh nghiệp đã áp dụng và thực thi tốt văn hóa kinh doanh, dựa trên bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng bao gồm 5 tiêu chí bắt buộc là không buôn lậu; không sản xuất, kinh doanh hàng giả; không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động; không lừa đảo, lợi dụng và làm hại các tổ chức, cá nhân; không vi phạm pháp luật.

Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Cường đại diện PV Drilling nhận giải “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH - TT - DL) Nguyễn Văn Hùng cho biết “Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong kinh tế vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được Đảng và nhà nước quan tâm, kế thừa, bổ sung và phát triển toàn diện. Đối với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN), Bộ VH - TT - DL đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội phát triển VHDN, với các bộ/ngành liên quan, để triển khai rộng rãi Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh, tổ chức nhiều hoạt động, tiêu biểu có diễn đàn VHDN thường niên “Văn hóa kinh doanh – Dòng chảy phát triển và hội nhập” nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, nhà nước về xây dựng văn hóa, đẩy mạnh bản sắc con người Việt Nam, tạo động lực giữ gìn và xây dựng văn hóa trong kinh doanh, hướng đến định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp tìm kiếm, phát triển, tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam và lan tỏa điển hình đến cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chính là trái tim của nền kinh tế, có đóng góp hết sức quan trọng trong việc làm nên những kỳ tích của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cần được củng cố, phát huy và phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, kế tục truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần cống hiến cho quốc gia và cho dân tộc ta.”


Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng các Đơn vị được tôn vinh tại Diễn đàn.

Trong những năm gần đây, các hoạt động “Giữ gìn và phát huy văn hóa PV Drilling” luôn được Tổng công ty tập trung đẩy mạnh thực hiện nhằm phát huy sức mạnh đội ngũ, xây dựng một tập thể đoàn kết với tài trí phát triển song song với văn hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh. Đặc biệt giai đoạn này, PV Drilling chủ yếu hoạt động tại các thị trường nước ngoài. Việc chú trọng công tác phát triển văn hóa kinh doanh sẽ góp phần lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, tạo hình ảnh đẹp của doanh nghiệp Việt Nam đối với các khách hàng, đối tác quốc tế, đồng thời tăng cường sức mạnh cạnh tranh và nâng cao uy tín thương hiệu tại thị trường nước ngoài.

Giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023” sẽ là động lực để PV Drilling tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng VHDN, thực thi tốt văn hóa kinh doanh, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, qua đó góp phần nâng tầm bản sắc văn hóa kinh doanh của Việt Nam theo hướng “hòa nhập nhưng không hòa tan” trong bối cảnh môi trường kinh doanh thế giới đầy biến động (VUCA) và dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Bộ phận Truyền thông PV Drilling.

backtotop