Truyền Thông

PV Drilling đạt 52,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2023

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) vừa qua đã công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất quý 1/2023.

Theo đó, trong quý 1/2023, Công ty mẹ PV Drilling ghi nhận doanh thu 1.017,5 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 74,8 tỷ đồng, so với ghi nhận lỗ trong quý 1/2022. Hợp nhất, PV Drilling đạt tổng doanh thu 1.226,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52,3 tỷ đồng, so với ghi nhận lỗ trong quý 1/2022.

Theo PV Drilling, doanh thu và lợi nhuận Công ty mẹ và Hợp nhất tăng so với quý 1/2022 do: Tất cả các giàn khoan tự nâng đều hoạt động xuyên suốt trong quý 1/2023 so với quý 1/2022 hiệu suất sử dụng giàn tự nâng chỉ đạt 55%; Đơn giá cho thuê giàn tự nâng cũng tăng trên 20% so với cùng kỳ; Cùng với đó là lợi nhuận được chia từ các Công ty Liên doanh tăng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong quý 1/2023 PV Drilling không có giàn khoan thuê so với quý 1/2022 có 1 giàn khoan thuê hoạt động, làm giảm doanh thu từ giàn khoan thuê; đồng thời chi phí lãi vay tăng do Libor tại thời điểm quý 1/2023 tăng cao hơn so với quý 1/2022.

Trong năm 2023, PV Drilling đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý 1/2023, PV Drilling đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và hơn 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING II.

Năm 2023, thị trường khoan dầu khí toàn cầu được dự đoán sẽ duy trì hoạt động ổn định, là nền tảng vững chắc để các nhà thầu dầu triển khai thực hiện các kế hoạch khoan mới. Vì vậy, 2023 hứa hẹn là một năm đầy bận rộn và tươi sáng hơn cho hoạt động SXKD của PV Drilling.

PV Drilling cho biết, đã thu xếp được việc làm liên tục và ổn định cho các giàn khoan sở hữu trong năm 2023 với đơn giá dịch vụ được cải thiện đáng kể so với năm 2022 đối với các hợp đồng dài hạn vừa ký kết.

Cụ thể: PV Drilling đã tiếp tục ký kết các hợp đồng khoan tại Thái Lan, Malaysia cho các giàn khoan PV DRILLING I, PV DRILLING VI sau khi kết thúc các chương trình khoan trong nước. Giàn PV DRILLING II tiếp tục thực hiện hợp đồng dài hạn 2 năm với Pertamina từ tháng12/2022. PV Drilling cũng đang đàm phán để kéo dài chương trình khoan của giàn khoan PV DRILLING III cho Hibiscus tại Malaysia qua năm 2024 với mức giá tốt hơn.

Chủ động vượt qua các thách thức, đón đầu cơ hội, PV Drilling tự tin, lạc quan và phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2023.

(Nguồn: Petrotimes)

 

backtotop