Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Tại PV Drilling, công tác minh bạch thông tin luôn được quan tâm hàng đầu không chỉ với cổ đông, nhà đầu tư mà còn với tất cả CBCNV.

Thông tin công bố

Xem theo năm

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
01 Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến 01/07/2021 Tải về
02 Thông báo Hủy danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 14/4/2021 15/06/2021 Tải về
03 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 15/06/2021 Tải về
04 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thị Việt Vân, người có liên quan đến ông Nguyễn Công Đoàn, Phó Tổng giám đốc PV Drilling 14/06/2021 Tải về
05 CBTT về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty 14/06/2021 Tải về
06 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/05/2021 Tải về
07 CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1/2021 29/04/2021 Tải về
08 Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling 26/04/2021 Tải về
09 Thông báo về việc Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên PV Drilling 26/04/2021 Tải về
10 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 23/04/2021 Tải về
bg

Đặt câu hỏi và trả lời

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING)

  • Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Phụ trách: Ông Bế Phương Hùng

  • Điện thoại: (+84-28) 3914 2012 (ext: 135)

  • Fax: (+84-28) 3914 2021 – 3914 2022

  • Email: ir@pvdrilling.com.vn

  • Website: www.pvdrilling.com.vn

backtotop