Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Tại PV Drilling, công tác minh bạch thông tin luôn được quan tâm hàng đầu không chỉ với cổ đông, nhà đầu tư mà còn với tất cả CBCNV.

Thông tin công bố

Xem theo năm

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
01 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/11/2008 về phương án sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling 04/11/2008 Tải về
02 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường xin lấy ý kiến về chủ trương và phương án Sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling 15/09/2008 Tải về
03 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2007 (29/03/2008) của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) 05/09/2008 Tải về
04 Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Bà Hồ Thị Thành) 28/08/2008 Tải về
05 Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Lương Trọng Diệp) 23/08/2008 Tải về
06 Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cho số cổ phiếu mới phát hành 20% để trả cổ tức 2007 27/06/2008 Tải về
07 Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cho số cổ phiếu mới phát hành 20% để trả cổ tức 2007 27/06/2008 Tải về
08 Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Bà Trần Thị Qúy) 26/06/2008 Tải về
09 Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Bà Trần Thị Qúy)(23/08/2008) 26/06/2008 Tải về
10 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 399/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/06/2009 15/06/2008 Tải về
bg

Đặt câu hỏi và trả lời

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING)

  • Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Phụ trách: Ông Bế Phương Hùng

  • Điện thoại: (+84-28) 3914 2012 (ext: 135)

  • Fax: (+84-28) 3914 2021 – 3914 2022

  • Email: ir@pvdrilling.com.vn

  • Website: www.pvdrilling.com.vn

backtotop