Nghị quyết

Xem theo năm

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
01 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 04/08/2021 Tải về
02 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 04/08/2021 Tải về
03 Nghị quyết - Biên bản họp - Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 04/08/2021 Tải về
04 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt bảo lãnh hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty PVD Tubulars giai đoạn 2021-2022 28/07/2021 Tải về
05 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến 28/07/2021 Tải về
06 Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến 01/07/2021 Tải về
07 Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập tiểu ban kiểm toán 15/04/2021 Tải về
08 Nghị quyết HĐQT về việc Chấp thuận giao dịch mua/bán thiết bị khoan dầu khí cho PVD Baker Hughes 31/12/2020 Tải về
09 Nghị quyết HĐQT về việc Chấp thuận điều chỉnh Hợp đồng thuê cho thuê thân giàn khoan PV DRILLING V 28/12/2020 Tải về
10 Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 28/12/2020 Tải về
bg

Đặt câu hỏi và trả lời

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING)

  • Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Phụ trách: Ông Bế Phương Hùng

  • Điện thoại: (+84-28) 3914 2012 (ext: 135)

  • Fax: (+84-28) 3914 2021 – 3914 2022

  • Email: ir@pvdrilling.com.vn

  • Website: www.pvdrilling.com.vn

backtotop