Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Tại PV Drilling, công tác minh bạch thông tin luôn được quan tâm hàng đầu không chỉ với cổ đông, nhà đầu tư mà còn với tất cả CBCNV.

Đại hội đồng cổ đông

Xem theo năm

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
01 Nghị quyết - Biên bản họp - Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 04/08/2021 Tải về
02 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến 28/07/2021 Tải về
03 Thông báo Hủy danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 14/4/2021 15/06/2021 Tải về
04 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 15/06/2021 Tải về
05 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/05/2021 Tải về
06 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 23/04/2021 Tải về
07 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 31/03/2021 Tải về
08 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 25/03/2021 Tải về
09 PV Drilling công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 18/06/2020 Tải về
10 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 08/06/2020 Tải về
bg

Đặt câu hỏi và trả lời

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING)

  • Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Phụ trách: Ông Bế Phương Hùng

  • Điện thoại: (+84-28) 3914 2012 (ext: 135)

  • Fax: (+84-28) 3914 2021 – 3914 2022

  • Email: ir@pvdrilling.com.vn

  • Website: www.pvdrilling.com.vn

backtotop