Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ giếng khoan uy tín trên thị trường trong nước và khu vực

Dịch vụ Kỹ thuật Giếng khoan

Dịch vụ giếng khoan là một trong những thế mạnh của PV Drilling, bên cạnh dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ truyền thống, PV Drilling cũng đã phát triển thành công các dịch vụ kỹ thuật cao. 
backtotop