Xí nghiệp Dịch vụ đầu tư khoan dầu khí PVD

Xí nghiệp Dịch vụ đầu tư khoan dầu khí PVD

PVD Invest

Giới thiệu chung

Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2010, đến nay PVD Invest đã đạt được những thành công bước đầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ các chiến dịch khoan tìm kiếm thăm dò, các dự án phát triển mỏ, khai thác dầu khí tại Việt Nam.


Tên doanh nghiệp:  XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHOAN DẦU KHÍ (PVD INVEST) 
Ngày thành lập:   18/01/2010 
Địa chỉ trụ sở:  Lầu 3, The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại:  (+84 - 28) 6258 6369 
Fax:  (+84 - 28) 6285 3339 
Căn cứ sản xuất Vũng Tàu:  Cảng PTSC, 65A Đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu. 
Giám đốc:   Ông Trịnh Vũ Anh 

Xí nghiệp Dịch vụ Đầu tư khoan dầu khí (PVD Invest) là đơn vị trực thuộc PV Drilling, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/01/2010 trên cơ sở tiếp nhận nguồn lực và hệ thống quản lý của PV Drilling. Đến nay PVD Invest đã đạt được những thành công nhất định trong công tác cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ các chiến dịch khoan tìm kiếm thăm dò, các dự án phát triển mỏ, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Giới thiệu PVD invest

Dịch vụ

Dịch vụ cung cấp chuyên gia tư vấn trình độ cao

01. Dịch vụ cung cấp chuyên gia tư vấn trình độ cao

Dịch vụ cung cấp các thiết bị trên giàn khoan

02. Dịch vụ cung cấp các thiết bị trên giàn khoan

Dịch vụ cung cấp thiết bị trên giàn Khai thác

03. Dịch vụ cung cấp thiết bị trên giàn Khai thác

backtotop