Tin PV Drilling
Từ khi mới thành lập đến nay, PV Drilling luôn tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là khoan và dịch vụ liên quan đến khoan và đã phát triển mạnh mẽ
Ngày 24/02/2010 vừa qua, tại khách sạn New World, Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan biển tự nâng mang tên Topaz Driller cho Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Phú Quý (Phú Quý POC).
Kính gửi Quý Cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi đến Quý cổ đông Bản Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý IV -2009 đã được gửi đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM. Bản giải trình đã được đăng tải tại website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán ...
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2009.  
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát PV Drilling như sau:
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm để chia cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu như sau:
Tổng cộng 185 bài viết   Trang [34/37]  
    ... 32 33 34 35 36 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
29,980,160Lượt truy cập