Tin PV Drilling
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo PV Drilling đã xác định bên cạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc vị thế “Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam” thì việc mở rộng dịch vụ ra nước ngoài cũng là một trong những chiến lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty nhằm kịp thời nắm bắt ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát PV Drilling như sau:
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm để chia cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu như sau:
Thực hiện theo Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM ngày 20/03/2008 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh về việc Công bố thông tin, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của ...
Ngày 15/12/2009 vừa qua, tại khách sạn New World, Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng đa năng PV Drilling II cho Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC).
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét (cho giai đoạn chín tháng kết thúc ngày 30/09/2009) theo file đính kèm.  
Tổng cộng 147 bài viết   Trang [27/30]  
    ... 25 26 27 28 29 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
17,786,812Lượt truy cập