Tin PV Drilling

Video clip giới thiệu hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling năm 2019(06/11/2019)

Theo Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 tại PV Drilling của Tổng giám đốc PV Drilling, Ban Pháp chế thực hiện video clip tổng hợp một số hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như đường dẫn:
Ban Pháp chế
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,685,367Lượt truy cập