Tin PV Drilling

Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) tổ chức lễ tổng kết năm 2007(28/01/2008)

Ngày 17/1/2008, Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) tổ chức lễ tổng kết năm 2007 với kết quả kinh doanh thu đạt trên 2700 tỷ đồng (đạt trên 117,39% kế hoạch), lợi nhuận trên 560 tỷ đồng (đạt 100,14% kế hoạch).

Năm 2007, PV Drilling đã đưa 2 công trình lớn vào khai thác là giàn khoan biển PV Drilling I tại Vũng Tàu và giàn khoan đất liền PV Drilling 11 tại Algeria. Năm 2008, kế hoạch doanh thu của PV Drilling là 3000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,419,426Lượt truy cập