Tin PV Drilling

Tin vắn về tình hình thị trường khoan(24/11/2008)

TIN TỪ VIỆT NAM: Công ty BP vừa qua đã hoãn lại kế hoạch khoan giếng áp suất/nhiệt độ cao thăm dò tại khu vực Môc Tỉnh, Lô 05.3 ngoài khơi Việt Nam cho đến khi tranh chấp về lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc được giải quyết.

Giếng khoan có áp suất vỉa 15000 PSI này nằm ở khu vực có độ sâu nước biển là 120 mét và sẽ mất đến 6 tháng để hoàn thành. BP hiện đang tìm kiếm một giàn khoan nửa nổi nửa chìm với BOP có thể chịu được áp suất 15000PSI để thực hiện chiến dịch này và nếu được phê duyệt, nó dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng giữa quí 2 và quí 4 năm 2009.


Nguồn: RigPoint – Petrodata và RigZone

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,419,393Lượt truy cập