Tin PV Drilling

Thư của Tổng giám đốc gửi CBNV trên giàn khoan về công tác phòng tránh dịch bệnh Covid-19(20/03/2020)


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,488,296Lượt truy cập