Tin PV Drilling

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 3 xe ô tô thanh lý của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD(11/03/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 3 xe ô tô thanh lý như công văn đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,477,997Lượt truy cập