Tin PV Drilling

PV Drilling thực hiện công tác từ thiện xã hội cứu trợ nhân dân vùng bị lũ lụt thuộc Tỉnh Lai Châu(14/08/2008)

Vừa qua, Tổng Công ty PV Drilling đã tổ chức thực hiện công tác từ thiện xã hội đối với nhân dân vùng bị lũ lụt thuộc tỉnh Lai Châu với số tiền trị giá 200.000.000 VNĐ, đây là một trong những chương trình hoạt động xã hội của PV Drilling nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã gửi thư cám ơn đến PV Drilling đã giúp đỡ nhân dân trong vùng bị lũ lụt trực thuộc tỉnh với nội dung như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu chân thành cám ơn Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí đã ủng hộ hai trăm triệu đồng để giúp đỡ nhân dân vùng bị lũ lụt thuộc tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ chỉ đạo sử dụng nguồn hỗ trợ của Tổng Công ty cùng với nguồn vốn khác để giúp đỡ các gia đình, địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xin chúc các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và liên tục phát triển./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lò Văn Giàng
(Đã ký)

Tải file

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,418,715Lượt truy cập