Tin PV Drilling

PV Drilling phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 09/11/2016)(31/10/2016)Thực hiện Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling năm 2016 được ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-PVD ngày 26/9/2016 của Tổng giám đốc, PV Drilling tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” cho người lao động của PV Drilling và các đơn vị thành viên từ ngày 31/10/2016 đến ngày 09/11/2016 theo Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi như đính kèm.

Thể lệ cuộc thi: Link
Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Link
Hướng dẫn tham dự: Link

Ban Tổ chức xin được thông báo và trân trọng kính mời các anh, chị tham gia cuộc thi để chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016, góp phần tiếp tục nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong toàn thể người lao động PV Drilling.

Năm nay, bên cạnh phần câu hỏi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi thiết thực, cập nhật kiến thức pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động thường ngày của doanh nghiệp và người lao động, Đề thi còn có phần sáng kiến pháp luật gồm 1 câu hỏi mở dưới dạng đóng góp ý kiến về những nội dung pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc có thể cải tiến tốt hơn xuất phát từ thực tiễn công việc của người dự thi. Đây là phần câu hỏi không bắt buộc để Ban Tổ chức ghi nhận ý kiến của người lao động và có những đề xuất cải tiến phù hợp, đồng thời là cơ sở để Ban Tổ chức quyết định trao giải trong trường hợp các bài thi có số lượng câu trả lời đúng cho phần trắc nghiệm bằng nhau.

Bài dự thi có thể được gửi về Ban Tổ chức thông qua một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp tại Ban Pháp chế PV Drilling; nộp qua thư điện tử (email); fax; chuyển phát qua dịch vụ chuyển thư/bưu chính; hoặc dự thi trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử (website) của PV Drilling (chỉ áp dụng đối với người dự thi có tài khoản email thuộc tên miền @pvdrilling.com.vn và kết nối mạng nội bộ PV Drilling, trong trường hợp người dự thi kết nối mạng ngoài mạng nội bộ PV Drilling, cần phải có kết nối VPN để dự thi).

Thời hạn cuối để Ban Tổ chức nhận bài dự thi theo đúng Thể lệ cuộc thi chậm nhất là 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/11/2016.

Kết quả cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố trong Bản tin pháp luật số 91 tháng 12/2016 và trên website của PV Drilling.

Trân trọng thông báo,
Ban Tổ chức.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,362,852Lượt truy cập