Tin PV Drilling

PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan cho PVEP POC(04/08/2011)

Vào ngày 04/8/2011, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) chính thức ký hợp đồng cung cấp giàn khoan Key Hawaii cho chiến dịch khoan của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC) – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).
Vào ngày 04/8/2011, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) chính thức ký hợp đồng cung cấp giàn khoan Key Hawaii cho chiến dịch khoan của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC) – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Trân trọng!
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,569,341Lượt truy cập