Tin PV Drilling

PV Drilling đồng hành cùng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016(27/10/2016)

Ngày 26/9/2016, ông Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc PV Drilling đã ký Quyết định số 331/QĐ-PVD về việc ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling (“Ngày Pháp luật 2016”)  để triển khai việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật Việt Nam” trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 5671/QĐ-DKVN ngày 15/9/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn).

Việc tổ chức Ngày pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn thể người lao động PV Drilling trong việc gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả tuân thủ, thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh của PV Drilling.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 31/10/2016 đến ngày 11/11/2016 bao gồm các hoạt động chính như sau:

‐ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” được tổ chức từ ngày 31/10/2016 đến ngày 09/11/2016 với bộ câu hỏi gồm 50 câu hỏi thiết thực, cập nhật sự thay đổi của pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động thường ngày của doanh nghiệp và người lao động. Hình thức tham dự cuộc thi bao gồm làm bài trên giấy, làm bài trên máy vi tính và làm bài thi trực tuyến;

‐ Bản tin pháp luật số đặc biệt và Bản tin chuyên đề về Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 với các nội dung hữu ích được phát hành;

‐ Các khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật 2016 với nội dung “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - Tôn trọng và tuân theo pháp luật luôn là nét đẹp văn hóa trong ứng xử của mỗi người lao động PV Drilling” được đặt tại trụ sở của PV Drilling và các đơn vị thành viên ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

‐ Một số hình thức tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016 trên trang thông tin điện tử của PV Drilling và màn hình tại khu vực lễ tân của Tổng công ty và các đơn vị.

Theo bản Kế hoạch, Ban Pháp chế được giao chủ trì thực hiện, Văn phòng Tổng công ty, Ban Quản lý hệ thống thông tin phối hợp bố trí nhân lực và kinh phí, và các đơn vị thành viên của PV Drilling chủ động, tích cực phối hợp với Ban Pháp chế phổ biến, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người lao động tại đơn vị mình để thực hiện hiệu quả Kế hoạch.


Họp triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,362,732Lượt truy cập