Tin PV Drilling

Giao nhiệm vụ tạm thời phụ trách HĐQT PV Drilling(28/12/2018)

Liên quan đến công tác nhân sự HĐQT, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) xin được công bố thông tin:

- Ông Đỗ Văn Khạnh thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/12/2018. Việc thay đổi này sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông của PV Drilling tại cuộc họp gần nhất theo quy định.
- Ông Đỗ Đức Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách HĐQT PV Drilling và thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho tới khi Chủ tịch HĐQT PV Drilling được bầu theo quy định.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) thông tin như trên.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
35,182,931Lượt truy cập