Tin PV Drilling

Diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp tại PVD Drilling Division(26/07/2017)

Ngoài các hoạt động diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp/thoát hiểm diễn ra trên các giàn khoan hàng tuần, ngày 21/6/2017, phòng ATCL - PVD Drilling Division đã tổ chức diễn tập tình huống giả định (desktop drill).

Tham gia diễn tập tại văn phòng có 10 thành viên, từ các phòng ban liên quan như An toàn, Điều hành Khoan, Nhân sự và các Giám đốc giàn khoan PV DRILLING I, III và VI. Buổi diễn tập còn có sự tham gia của nhân sự giàn PV DRILLING VI.


Sự cố giả định được sử dụng trong diễn tập lần này là sự cố cháy tại phòng máy của giàn khoan khiến nhiều người bị thương bao gồm nhân sự của PVD Drilling Division và PVD Offshore, do đó cần liên hệ trực thăng để đưa những người bị thương về bờ để cứu chữa. Mục tiêu đặt ra là tất cả thành viên đội ứng phó tình huống khẩn cấp đều biết và thực hiện đúng trách nhiệm của mình, kiểm tra thông tin liên lạc với Khách hàng/International SOS và PVD Offshore để triển khai dịch vụ y tế (medivac), đảm bảo thông báo đến đúng người có trách nhiệm và những người bị thương được đưa lên trực thăng để di chuyển an toàn về bệnh viện trên bờ.


Diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp tại PVD Drilling Division

Sau khi diễn tập kết thúc, nhóm diễn tập đã ngay lập tức rút kinh nghiệm, đưa ra một số điểm cần cải tiến nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng phó. Các điểm cần cải tiến này đã được bổ sung vào tài liệu hướng dẫn ứng phó khẩn cấp của PVD Drilling Division.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,418,881Lượt truy cập