Tin PV Drilling

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Drilling năm 2017(27/04/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PV DRILLING NĂM 2017

Vào ngày 27/4/2017 tại khách sạn Rex - thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ). Tham dự Đại hội có đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty kiểm toán E&Y, các cổ đông, nhà đầu tư cùng Ban lãnh đạo và đại diện của gần 2.000 CBCNV Tổng Công ty PV Drilling. 

Tại ĐHĐCĐ lần này một số vấn đề chính sẽ được biểu quyết và thông qua, bao gồm:

• Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017;

• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty; 

• Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;

• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

• Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;

• Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ PV Drilling cho phù hợp với các quy định pháp luật mới;

• Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;

• Danh sách các công ty kiểm toán 2017.

Năm 2016 ngành công nghiệp dầu khí thế giới và Việt Nam tiếp tục chứng kiến và ghi nhận năm thứ 2 liên tiếp của cuộc khủng hoảng giá dầu khi giá dầu thô chính thức tạo đáy với 27,76 đô la Mỹ/thùng vào Quý 1/2016 và duy trì ở mức thấp liên tục trong nhiều tháng. Thị trường khoan dầu khí tại Việt Nam diễn ra cầm chừng do ảnh hưởng của giá dầu thấp và sự thiếu hụt nguồn vốn đầu tư. Tình trạng thiếu vốn khiến hoạt động của các công ty dầu khí bị kiệt quệ, các dự án liên quan đến thăm dò, khai thác đều bị tạm ngừng hoặc hủy bỏ, số lượng giàn khoan hoạt động giảm mạnh từ 14 giàn còn 6 giàn (giảm 57%), đơn giá cho thuê giàn khoan trung bình giảm đến 48% so với năm 2015, hiệu suất sử dụng giàn tiếp tục giảm thêm 31,9% so với năm 2015 do số giàn khoan đóng mới không có hợp đồng gia tăng, hệ số sử dụng giàn khoan tự nâng trung bình chỉ đạt 1,7 giàn/4 giàn năm 2016 (so với 3,6 giàn/4 giàn năm 2015), khối lượng công việc của các dịch vụ khác cũng giảm sút khoảng 60-80%.

PV Drilling đã trải qua một năm 2016 với rất nhiều khó khăn và thách thức do sự suy giảm kép về cả khối lượng công việc cũng như đơn giá của dịch vụ khoan và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan. Trong bối cảnh khó khăn này, PV Drilling đã nỗ lực tìm kiếm thêm các cơ hội cung cấp dịch vụ ở thị trường nước ngoài, tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường mạnh mẽ các giải pháp cắt giảm các chi phí, đồng thời tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đối phó và duy trì hiệu quả hoạt động nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ vậy, kết quả sản xuất kinh doanh 2016 vẫn đạt tăng trưởng so với kế hoạch đăng ký với cổ đông như sau:

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 (đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam)


 
Bước sang 2017, đối với thị trường khoan dầu khí, lượng cung giàn khoan tự nâng tại khu vực trong năm 2017 được dự báo vào khoảng 61 giàn, không thay đổi so với 2016, trong khi nhu cầu 2017 giảm từ 26 giàn xuống còn gần 22 giàn. Tại Việt Nam, số lượng giếng khoan mới được triển khai trong năm 2017 vẫn chưa cải thiện so với năm 2016. Đơn giá cung cấp dịch vụ khoan trên thị trường vẫn dự báo ở mức thấp, khoảng 55,000 USD/ngày - 60,000 USD/ngày. Để ứng phó với tình hình giá dầu và thị trường khoan chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, PV Drilling sẽ tăng cường tìm kiếm việc làm để giảm thiểu thời gian chờ việc của các giàn khoan, đồng thời tăng cường kiểm soát ngân sách, tiếp tục cắt giảm mạnh chi phí sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền trong năm 2017. Với những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho quý cổ đông và nhà đầu tư, PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.300 tỷ đồng cho năm 2017.

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, PV Drilling sẽ chú trọng, tập trung thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp cắt giảm chi phí, mở rộng thị trường ra nước ngoài, chuyển đổi sang một số dịch vụ mới, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có để tồn tại, bảo toàn vốn qua giai đoạn khó khăn của năm 2017 thông qua việc triển khai các giải pháp dưới đây:

- Nỗ lực tìm kiếm cơ hội để tham gia cung cấp dịch vụ khoan cho các chương trình khoan của tất cả các Công ty thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam nhằm giảm thiểu thời gian chờ việc của các giàn khoan và thiết bị kỹ thuật giếng khoan của PV Drilling;

- Tích cực tham gia đấu thầu cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan tại thị trường nước ngoài như Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan v.v.;

- Tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả các giàn khoan, máy móc thiết bị và duy trì chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo zero LTI trong các hoạt động vận hành khoan;

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, triệt để tuân thủ các giải pháp về tiết giảm chi phí trong quá trình sản xuất, đặc biệt chú trọng cắt giảm chi phí vận hành các giàn khoan, điều phối nguồn nhân lực để giảm thiểu chi phí khi giàn khoan đang tạm dừng hoạt động,  tăng cường kiểm soát ngân sách;

- Rà soát nhân lực, đẩy mạnh chương trình tối ưu hóa nguồn lực theo hướng tinh gọn, chất lượng và chuyên nghiệp. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đội ngũ kỹ sư khoan trẻ nhằm dần thay thế các vị trí chủ chốt trong vận hành giàn khoan cũng như các dịch vụ kỹ thuật cao.

- Rà soát để thúc đẩy các dự án đầu tư hiệu quả và cắt giảm, ngừng các dự án đầu tư chưa mang lại hiệu quả hoặc thời gian thu hồi vốn dài; Đầu tư trọng tâm các thiết bị chuyên ngành nhằm tăng nguồn lực cho PV Drilling, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Nâng cao công tác quản trị trên cơ sở hoàn thiện ERP Oracle giai đoạn III, xây dựng hệ thống quản trị tài sản các giàn khoan, hoàn thiện cơ chế Min-Max tối ưu hóa hàng tồn kho. 

- Chuẩn bị nguồn lực cần thiết cho các dự án tiềm năng trong tương lai của PVN như các dự án Cá Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh, Lô B Ô Môn, v.v 

- Theo định hướng HĐQT, triển khai các phương án tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tinh gọn và hiệu quả. 

- Hoàn thành dự án Quản trị rủi ro, đưa vào ứng dụng hiệu quả. 

- Tăng cường phát huy sáng kiến, tích cực nghiên cứu và sử dụng các dự án KHCN từ quỹ KHCN nhằm tiết giảm nguồn vốn đầu tư.

- Tiếp tục đảm bảo công tác công bố thông tin theo quy định của các cơ quan ban ngành, đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin với cổ đông và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, PV Drilling đặc biệt chú trọng duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả của các giàn khoan, tăng cường công tác đào tạo chuyên ngành, tăng cường công tác quản trị, bảo quản tốt tất cả cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị sẵn sàng cho sự phát triển mở rộng hơn khi thị trường khoan phục hồi, đảm bảo chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của Tổng Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Quỳnh Lâm, đại diện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cam kết PVN sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa để PV Drilling có thể vượt qua giai đoạn khó khăn và thách thức này.


 
PV Drilling đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với những khó khăn trước mắt và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra như trên. Toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV PV Drilling sẽ cùng sát cánh bên nhau, nỗ lực chung sức vượt qua giai đoạn thử thách này để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2017 và duy trì sự tăng trưởng bền vững những năm tiếp theo.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
30,810,786Lượt truy cập