Thông tin ngành
TIN TỪ SINGAPORE: Sự sụt giảm của các hợp đồng đóng giàn đã không xảy ra với Keppel Fels, Marine hay SembMarine trong việc kiếm thêm được các hợp đồng đóng giàn mới trong quí 4 năm 2009.
TIN TỪ MAYLAYSIA/VIỆT NAM: Khả năng sẵn sàng của giàn tự nâng Trident XVI hiện trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 11 năm 2009 thay vì khoảng tháng 11 năm 2008 đến tháng 1 năm 2010 như đã dự kiến trước.
TIN TỪ VIỆT NAM: Công ty Lam Sơn sẽ tổ chức cuộc họp lãnh đạo trong tháng 12 để thống nhất về chiến dịch khoan của công ty này ngoài khơi Việt Nam trong năm 2009.
TIN TỪ VIỆT NAM: Công ty liên danh điều hành chung Côn Sơn dự kiến sẽ giữ giàn khoan nửa nổi nửa chìm Naga-1 thuê của công ty UJD lâu hơn khi công ty này có kế hoạch tiến hành thử một số vỉa nữa sau khi tìm thấy dầu và khí tại giếng khoan hiện tại CC-2X thuộc lô 10 và 11 tại khu bồn trũng ...
Tổng cộng 295 bài viết   Trang [59/59]  
    ... 55 56 57 58 59
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
27,321,367Lượt truy cập