Thông tin ngành

Tin vắn về tình hình thị trường khoan(15/12/2008)

TIN TỪ VIỆT NAM: Công ty liên danh điều hành chung Côn Sơn dự kiến sẽ giữ giàn khoan nửa nổi nửa chìm Naga-1 thuê của công ty UJD lâu hơn khi công ty này có kế hoạch tiến hành thử một số vỉa nữa sau khi tìm thấy dầu và khí tại giếng khoan hiện tại CC-2X thuộc lô 10 và 11 tại khu bồn trũng Nam Côn Sơn.
Giếng khoan hiện tại đã đạt gần đến chiều sâu tính toán , tuy nhiên, chương trình thử vỉa bổ sung này sẽ giữ chân giàn khoan này thêm vài tuần nữa. Côn Sơn cũng có kế hoạch cho giếng mở rộng có tên CC-UT2-1X, tuy nhiên, công ty này chưa xác định liệu có tiếp tục thuê lại giàn Naga-1 từ công ty Petronas Carigali hay không. Các thành viên của liên danh này, trong đó bao gồm cả Petronas Carigali sẽ quyết định việc này trong tháng 12.

TIN TỪ VIỆT NAM: Công ty liên danh điều hành chung Côn Sơn có kế hoạch khoan một giếng thăm dò tại lô 10 và 11 ngoài khơi Việt Nam vào khoảng tháng 3 năm 2009.
Công ty này sẽ xin duyệt ngân sách trong cuộc họp ban lãnh đạo trong tháng 12 này. Thời gian dự kiến cho giếng khoan khoảng 60 ngày. Hiện tại, Côn Sơn đang tiến hành việc thuê lại giàn nửa nổi nửa chìm Naga-1 để thực hiện thêm một giếng nữa có tên CC-UT2-1X, dự kiến thời điểm tổt nhất để bắt đầu là sau khi hoàn thành giếng hiện tại CC-2X. Quyết định việc thuê lại giàn khoan này đang trì hoãn lại từ phía Petronas Carigali, cũng đồng thời là một thành viên trong liên danh này.

TIN TỪ VIỆT NAM: Công ty JVPC có trách nhiệm phải thông báo việc khoan giếng mở rộng đối với giàn khoan Trident IX thuê từ công ty Transocean khi giàn này bắt đầu khoan vào tháng 3 năm 2009.
Hợp đồng này dự kiến kéo dài 7 tháng cộng 4 tháng mở rộng, dự kiến kết thúc vào tháng 10 năm 2009. Giàn khoan này hiện tại đang được sửa chữa tại xưởng đóng tàu của Keppel Fels tại Singapore trước khi bắt đầu hợp đồng mới.

TIN TỪ VIỆT NAM: Việc đóng mới Giàn khoan nửa nổi nửa chìm do PV Drilling thay mặt PVEP đề xuất có thể sẽ bị trì hoãn do chưa có quyết định nào được đưa ra sau cuộc họp với Petrovietnam vào hồi tháng 11.
Trong khi đó, PV Drilling tiếp tục khẳng định rằng dự án này không thể trì hoãn mặc dù không rõ khi nào nó mới được khởi động lại. Giàn khoan này có khả năng hoạt động tại vùng có độ sâu nước biển khoảng 3000 mét và sẽ được giao sau 2 đến 3 năm kể từ khi ký hợp đồng đóng mới. PV Drilling cũng tính đến khả năng sẽ mua lại một hợp đồng đóng giàn hoặc mua một chiếc giàn mới đóng hoàn chỉnh khi dự án này được duyệt.

TIN TỪ VIỆT NAM: Công ty Petronas Carigali vẫn chưa loại trừ khả năng thực hiện giếng mở rộng với giàn khoan Deep Driller 5.
Giàn khoan này hiện đang khoan giếng đầu tiên trong số 3 giếng khoan theo hợp đồng ngoài khơi Việt Nam. Tiếp đó giàn khoan này sẽ thực hiện một giếng nữa với công ty và thực hiện khoan một giếng theo hợp đồng thuê lại giàn cho công ty Bạch Đằng. Cả hai giếng này dự kiến kéo dài khoảng 4 tháng, mỗi giếng 2 tháng.Công ty Aban Offshore dự kiến giàn này sẽ được kéo sang Trung Quốc sau khi khoan xong chậm nhất khoảng tháng 4 năm 2009. Sau đó, giàn này sẽ khoan 3 giếng cộng với ba giếng mở rộng cho công ty Husky Oil, dự kiến sẽ giữ chân giàn này đến chậm nhất là cuối năm 2009.

Nguồn: RigPoint – Petrodata và RigZone

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,774,327Lượt truy cập