Thông tin ngành

Tin vắn về tình hình thị trường khoan(30/12/2008)

TIN TỪ MAYLAYSIA/VIỆT NAM: Khả năng sẵn sàng của giàn tự nâng Trident XVI hiện  trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 11 năm 2009 thay vì khoảng tháng 11 năm 2008 đến tháng 1 năm 2010 như đã dự kiến trước.
Giàn khoan này hiện vẫn đang đợi thời tiết ngoài khơi Malaysia tốt hơn để kéo đến Việt Nam để khoan tiếp cho Petronas Carigali theo hợp đồng. Ngày bắt đầu sẵn sàngcủa giàn khoan đã bị đẩy lùi lại khi khách hàng này quyết định sử dụng nó cho chiến dịch khoan tại mỏ Ruby. Khoảng thời gian trên cũng đang được rút ngắn lại khi Petronas có thể có kế hoạch khoan cho giàn này trong khuôn khổ phần còn lại của hợp đồng sau khi nó sẵn sàng.

TIN TỪ VIỆT NAM: Premier Oil vừa kiến nghị với các cơ quan chức năng của Việt Nam về việc mời thầu giàn khoan tự nâng 400 ft nước cho công ty này.
Công ty này hy vọng sẽ gửi thư trao thầu cho nhà thầu được lựa chọn trước cuối tháng 12. Phạm vi công việc bao gồm 12 giếng chắc chắn và 9 giếng lựa chọn, kéo dài trong khoảng 2 năm, bắt đầu trong khoảng từ tháng 6 đến 30 tháng 9 năm 2009.

TIN TỪ VIỆT NAM: Santos sẽ thuê lại giàn tự nâng Deep Driller 5 từ công ty Petronas Carigali.
Phạm vi công việc sẽ bao gồm 1 giếng trong khoảng thời gian 30 ngày tại nơi có độ sâu nước biển khoảng 50 mét tại lô 101-100/04 thuộc bồn trũng Sông Hồng. Giàn khoan này hiện tại đang khoan tại lô 102/106 ngoài khơi phía Bắc Việt Nam cho công ty Petronas Carigali. Sau đó nó sẽ khoan 1 giếng cho công ty Bạch Đằng trong khuôn khổ hợp đồng thuê lại của công ty này tại cùng khu vực. Sau đó giàn này sẽ khoan cho Santos với khả năng mà Petronas Carigali dự kiến thực hiện. Sau khi hoàn thành khoan ngoài khơi Việt Nam, giàn khoan này sẽ được kéo đến Trung Quốc để khoan cho Husky Oil đến tận quí 3 năm 2009.

Nguồn: RigPoint – Petrodata và RigZone

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
33,285,437Lượt truy cập