Thông tin ngành

Tin vắn về tình hình thị trường khoan(20/05/2009)

Tin từ Việt Nam: PVEP đã hoãn lại yêu cầu đối với giàn semi tender-assist trong 1 năm từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011.

Chủ đầu tư dự định mời thầu trong năm 2010, tuy nhiên họ đã bắt đầu đưa ra những hồ sơ yêu cầu cho giàn này. Giàn sẽ sẽ được sử dụng cho các công việc nối lại các ống chống, đầu giếng… và hoàn thiện giếng, bao gồm 8 giếng cho dự án mở rộng của mỏ Đại Hùng ngoài khơi Việt Nam. Thời gian hoàn thiện mỗi giếng sẽ mất khoảng 30 ngày nhưng PVEP dự định sử dụng giàn tender-assist cho việc hoàn thiện nhiều giếng nữa để đưa giàn Ocean General cho chiến dịch khoan lớn ở mỏ Đại Hùng.   
 
Tin từ Việt Nam: Idemitsu ko muốn tiến hành sử dụng thông số giàn khoan cho giếng chịu áp suất 15.000 PSI , Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn có kế hoạch để khoan 2 giếng nông áp suất 10000psi tại Block 05-1b/1c ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Những giếng này sẽ có độ sâu thực là 3000m, mực nước biển trung bình giao động trong khoảng từ 150-250 mét ( 492-820 fsw). Thời gian dự kiến mỗi giếng sẽ mất khoảng 40 đến 60 ngày bao gồm cả thử vỉa. Trong khi đó, chủ đầu tư biết rằng hiện tại có 02 giàn khoan đang hoạt động ở ngoài khơi Việt Nam là giàn Hakuryu-5 và Ocean General và họ hoàn toàn có khả năng thuê lại cho chiến dịch khoan của họ.  Hakuryu-5 và Ocean General đang hoạt động ngoài khơi Việt Nam. Giếng khoan thăm dò đầu tiên được bắt đầu sớm nhất vào 6 tháng đầu năm 2010.

Tin từ Myanmar: PV Drilling đã nhận được các tài liệu xác nhận năng lực từ nhà thầu dầu Twinza Oil và đã xác nhận việc tham gia đấu thầu giàn khoan tự nâng cho chiến dịch khoan tại lô Yetagun East Block (YEB) ngoài khơi Myanmar.

Một số nhà thầu khoan khác cũng tham gia vào việc đánh giá năng lực bao gồm: Transocean, Seadrill, Atwood, Maersk, Premium Drilling và Nabors. Những công ty này cũng đã đưa ra một số giàn khoan cho kế hoạch mời thầu này. Nhà thầu dầu này có kế hoạch 2 giếng thăm dò bao gồm 2 giếng khoan xiên địa chất. Thời gian khoan, không bao gồm 2 giếng xiên, là 65 ngày. Tổng thời gian là 85 ngày. Mực nước biển sâu trung bình khoảng 30 đến 50 mét (99 fsw-165 fsw)

Tin từ Việt Nam: Santos lên kế hoạch trả giàn khoan tự nâng Deep Driller 5 vào ngày 11 tháng 5.
Giàn khoan Deep Driller hiện đang trong giai đoạn thu dọn để chuyển giàn  tại mỏ Ha Mai-1, block 101-100/04 thuộc bồn trũng Sông Hồng. Sau đó, giàn được kéo đến Batam và chưa có kế hoạch khoan nào tiếp theo.

Tin từ Việt Nam:  Các nhà thầu khoan đã hồi đáp cho CuuLong JOC về yêu cầu EOI cho giàn khoan tự nâng ngoài khơi Việt Nam bao gồm Công ty ENSCO, công ty khoan PV Drilling, công ty Atwood Oceanics, và công ty Transocean.

Cuu Long cũng dự đoán trước được sự trả lời từ 1 vài nhà thầu khác như Japan Drilling, Vantage Drilling, Seadrill, và Premium Drilling. Cuu Long dự định lên kế hoạch mời thầu vào  khoảng giữa tháng 6 là hoàn tất danh sách các nhà thầu. . Kế hoạch khoan sẽ bao gồm 1 vài giếng HPHT (high pressure high temperature: nhiệt độ cao, áp suất cao) trong năm 2011, với thời gian 2 năm cộng với 1 lựa chọn.

Tin từ Việt Nam: JVPC chưa hoàn thành kế hoạch  cho chiến dịch khoan 2010 tại mỏ Rạng Đông ngoài khơi Việt Nam, tuy nhiên họ cũng đã xác định là sẽ khoan từ 3 đến 4 giếng khai thác và phát triển thêm một vài giếng nữa.

Kế hoạch khoan cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa giá dầu và giá thuê giàn. Thời gian hoàn thiện mỗi giếng vào khoảng 45 ngày, chiến dịch bắt đầu vào đầu tháng 3 năm 2010. Chủ đầu tư cũng yêu cầu 1 giàn tự nâng lớn với những đặc tính kỹ thuật tương tự với giàn hiện tại, Transocean’s Trident IX, sẽ tiếp tục kế hoạch khoan với nhà thầu cho đến tháng 10 năm 2009. JVPC sẽ tìm kiếm những chọn lựa đa dạng khác nhau để giữ giàn tự nâng,  như đàm phán trực tiếp, luân chuyển giàn khoan  hoặc mở thầu.

Nguồn: RigPoint – Petrodata và RigZone

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,362,584Lượt truy cập