Thông tin ngành

Tin vắn về tình hình thị trường khoan(22/05/2009)

Tin từ Việt Nam: PV Drilling vừa kí kết bản thương thảo với nhà thầu Bạch Đằng về việc thuê giàn khoan tự nâng của Công ty Cổ phần Khoan Dầu khí cho chiến dịch khoan tại lô 102 và lô 107 ở phía Bắc thềm lục địa Việt Nam.
Cả 2 bên đã nhất trí với nhau một số điểm chính yếu của hợp đồng, trong đó bao gồm giá thuê giàn/ngày của thời gian giàn hoạt động và thời gian giàn không hoạt động, và một số điều khoản khác. Cuộc thương thảo đề cập đến việc giàn khoan tự nâng PV Drilling II hiện đang được đóng mới, tuy nhiên, PV Drilling có thể chào một giàn khác. Bạch Đằng có kế hoạch khoan 2 giếng tại nơi có độ sâu nước biển trung bình khoảng 40 mét  (132 fsw) trong thời gian 60 ngày, dự kiến bắt đầu vào quý 4 năm 2009.  
 
Tin từ Việt Nam: Giàn khoan tự nâng PV Drilling 1 sắp hoàn tất kế hoạch khoan giếng cuối cùng với Hoàn Vũ ngoài khơi Việt Nam, mặc dù vậy, giàn khoan vẫn được duy trì tại đây vài ngày nữa để thực hiện một số công việc khác không liên quan đến hoạt động khoan.
Điều này được hiểu là Hoàn Vũ đã gia hạn hợp đồng với PV Drilling để tiến hành sửa chữa thiết bị hỏng trên Plaform. Giàn này sẽ rời đi vào ngày 20 tháng 5 để khoan một giếng cho nhà thầu Vietgazprom tại lô 112 trong khoảng thời gian 65 ngày, thời gian dự kiến chuyển giàn đến vị trí khoan khoảng 3 đến 4 ngày. Sau đó, giàn sẽ được kéo đến lô 15-1/05 và lô 16-2 thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn để khoan một giếng hợp đồng và một giếng lựa chọn cho Phú Quý. Thời gian bắt đầu dự kiến vào khoảng tháng 8. Thời gian khoan dự kiến trong vòng 70 ngày bao gồm cả thử vỉa. Nếu không khoan thêm giếng lựa chọn thì giàn khoan sẽ được giải phóng để tiến hành khoan cho nhà thầu mới vào tháng 11.
 
Tin từ Việt Nam: Được biết, theo các qui định về đấu thầu của Việt Nam, Xí nghiệp lien doanh Vietsovpetro có kế hoạch gửi hồ sơ mời thầu đến PV Drilling đối với giàn khoan tự nâng đang được đóng mới PV Drilling II cho công việc khoan ngoài khơi Việt Nam.
Dự kiến, PV Drilling có thể nhận được hồ sơ đấu thầu trong vòng 2 tuần. Việc đàm phán hợp đồng sẽ diễn ra sau khi Vietsopetro nhận dược sự đề xuất về thương mại từ phía PV Drilling. Kế hoạch khoan là 2 năm, bắt đầu khoảng tháng 10 năm 2009. Trong khi đó, kế hoạch giao giàn khoan đóng mới PV Driiling II dự kiến vào khoảng tháng 9 tại Keppel FELS-Singapore. Giàn PV Drilling II sẽ được kéo thẳng đến để khoan choVietsovpetro sau khi hợp đồng đã được ký kết.  
 
Tin từ Myanmar: PV Drilling đã nhận được các tài liệu xác nhận năng lực từ nhà thầu dầu Twinza Oil và đã xác nhận việc tham gia đấu thầu giàn khoan tự nâng cho chiến dịch khoan tại lô Yetagun East Block (YEB) ngoài khơi Myanmar.
Một số nhà thầu khoan khác cũng tham gia vào việc đánh giá năng lực bao gồm: Transocean, Seadrill, Atwood, Maersk, Premium Drilling và Nabors. Những công ty này cũng đã đưa ra một số giàn khoan cho kế hoạch mời thầu này. Nhà thầu dầu này có kế hoạch 2 giếng thăm dò bao gồm 2 giếng khoan xiên địa chất. Thời gian khoan, không bao gồm 2 giếng xiên, là 65 ngày. Tổng thời gian là 85 ngày. Mực nước biển sâu trung bình khoảng 30 đến 50 mét (99 fsw-165 fsw)
 
Tin từ Việt Nam: Petroviet nam đã thực hiện quyền mua lại 15% lô 12W từ Công ty dầu Primier Oil phía Tây Nam thêm lục địa Viêt Nam bao gồm cả mỏ kém phát triển là Chim Sáo và Dừa. Công ty Primier cho biết Công ty Khoan Thăm Dò và Khai thác (PVEP) đã có văn bản về việc tham gia góp vốn bằng cách nhận 15% cổ phần của công ty này và coi nó như khoản thanh toán cho các chi phí đã được trả trước đây. Kết quả là lợi ích của công ty dầu Primier sẽ bị sụt giảm từ 37.5% xuống còn 31.875%. Một cổ đông khác như Santos (37.5%) và Delek Energy (25%) và cổ phần của họ có nhiều khả năng sẽ giảm đi do kết quả của việc mua lại này. Công ty dầu Primier cho biết kế hoạch phát triển cho mỏ Chim Sáo đã được thiết kế lại từ giàn cố định đôi xuống thành một giàn đơn và việc này sẽ giúp giảm các chi phí một cách đáng kể. Công việc đóng mới giàn khai thác cố định vẫn đang được tiến hành tại xí nghiệp cảng PTSC Vũng tàu. Việc ai sẽ là người cung cấp cho thuê tàu chứa dầu, vấn đề tàu chứa dầu thì vẫn còn là vấn đề được bỏ ngỏ.

Nguồn: RigPoint – Petrodata và RigZone
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,459,071Lượt truy cập