Thông tin tài chính
 • Tất cả
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
30/03/2018
BCTC Công ty Mẹ năm 2017 đã kiểm toánDownload
BCTC Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toánDownload
30/08/2017
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét 2017Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét 2017Download
01/06/2017
Báo cáo thường niên 2016 (Trang đôi)Download
Báo cáo thường niên 2016 (Trang đơn)Download
31/03/2017
BCTC Công ty Mẹ năm 2016 đã kiểm toánDownload
BCTC Hợp nhất năm 2016 đã kiểm toánDownload
30/08/2016
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét 2016Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét 2016Download
20/04/2016
Báo cáo thường niên 2015 (Trang đôi)Download
Báo cáo thường niên 2015 (Trang đơn)Download
13/04/2016
BCTC công ty Mẹ đã kiểm toán 2015Download
BCTC Hợp nhất đã kiểm toán 2015Download
Tổng cộng 93   Trang[2/5]  
    1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,652,966Lượt truy cập