Báo cáo tài chính
 • Tất cả
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
29/08/2019
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét 2019Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét 2019Download
29/08/2019
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét 2019Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét 2019Download
29/03/2019
BCTC Công ty Mẹ năm 2018 đã kiểm toánDownload
BCTC Hợp nhất năm 2018 đã kiểm toánDownload
29/03/2019
BCTC Công ty Mẹ năm 2018 đã kiểm toánDownload
BCTC Hợp nhất năm 2018 đã kiểm toánDownload
30/08/2018
BCTC Công ty Mẹ 6 tháng 2018 sau soát xétDownload
BCTC Hợp nhất 6 tháng 2018 sau soát xétDownload
30/08/2018
BCTC Công ty Mẹ 6 tháng 2018 sau soát xétDownload
BCTC Hợp nhất 6 tháng 2018 sau soát xétDownload
30/03/2018
BCTC Công ty Mẹ năm 2017 đã kiểm toánDownload
BCTC Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toánDownload
30/08/2017
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét 2017Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét 2017Download
Tổng cộng 75   Trang[1/4]  
1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,899,463Lượt truy cập