Báo cáo tài chính
  • Tất cả
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
30/08/2016
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét 2016Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét 2016Download
13/04/2016
BCTC công ty Mẹ đã kiểm toán 2015Download
BCTC Hợp nhất đã kiểm toán 2015Download
28/08/2015
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét năm 2015Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2015Download
30/03/2015
BCTC Công ty Mẹ năm 2014 đã kiểm toánDownload
BCTC Hợp nhất năm 2014 đã kiểm toánDownload
28/08/2014
BCTC Công ty Mẹ Bán niên soát xét năm 2014Download
BCTC Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2014Download
13/08/2014
BCTC Công ty Mẹ Quý 2/2014Download
BCTC Hợp nhất Qúy 2/2014Download
12/05/2014
BCTC Công ty Mẹ Quý 1/2014Download
BCTC Hợp nhất Qúy 1/2014Download
28/03/2014
CV giải trìnhDownload
BCTC Hợp nhất năm 2013 đã kiểm toánDownload
21/03/2014
CV giải trìnhDownload
BCTC Cty Mẹ năm 2013 đã kiểm toánDownload
14/02/2014
BCTC Công ty Mẹ Quý 4/2013Download
BCTC Hợp nhất Qúy 4/2013Download
Tổng cộng 53   Trang[1/3]  
1 2 3    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
15,304,522Lượt truy cập