Thông báo
Tất cảThông báoNghị quyếtĐại Hội Đồng Cổ ĐôngCổ tứcKhác
Tất cả
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
PV Drilling kính gửi đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q4/2016, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng công bố đến Quý cổ đông Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng cuối năm 2016) của PV Drilling
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 8600/UBCK-GSĐC ngày 29/12/2016 của UBCKNN về việc chấp thuận cho PV Drilling được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng lập trong năm 2017 theo quy định tại điểm b khoản 2 và ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí kính gửi Quý cổ đông Quyết định số 410/QĐ-PVD ngày 21/12/2016 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty
Tổng cộng 201   Trang[1/41]  
1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
15,201,790Lượt truy cập