Thông báo
Tất cảThông báoNghị quyếtĐại Hội Đồng Cổ ĐôngCổ tứcKhác
Tất cả
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
1. Thông tin về cá nhân  thực hiện giao dịch: - Họ và tên cá nhân: Đỗ Đức Chiến - Quốc tịch: Việt Nam - Số CMND: 023133137, ngày cấp: 30/07/2013, nơi cấp: TP.HCM - Địa chỉ liên hệ: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1, TP.HCM - Điện thoại: 028. 3914 2012 - Chức vụ hiện nay ...
Hội đồng quản trị PV Drilling trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling
PV Drilling công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Tổng cộng 232   Trang[1/47]  
1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
22,921,258Lượt truy cập