Thông báo

[NEW] Quyết định HĐQT về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm TGĐ PV Drilling đồng thời ban hành Quyết định bầu chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling(12/04/2019)

Ngày 12/04/2019, HĐQT PV Drilling đã ban hành Quyết định 01/04/2019/QĐ-HĐQT miễn nhiệm ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling và ban hành Quyết định 02/04/2019/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling. Đồng thời, HĐQT cũng ban hành Quyết định 03/04/2019/QĐ-HĐQT bầu ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling kể từ ngày 12/04/2019 như file đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
32,386,334Lượt truy cập