Thông báo

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 15 của PV Drilling(01/10/2019)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng công bố đến Quý cổ đông Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 15, ngày 30/09/2019 của PV Drilling.

Xem chi tiết: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,485,066Lượt truy cập