Thông báo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ(13/04/2018)

1. Thông tin về cá nhân  thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Đỗ Đức Chiến
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 023133137, ngày cấp: 30/07/2013, nơi cấp: TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028. 3914 2012
- Chức vụ hiện nay tại PV Drilling: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: PVD

3. Số tài khoản giao dịch: 045C103456, tại công ty chứng khoán: PSI

4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 15.414 cổ phiểu, tương ứng tỷ lệ: 0,00 %

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 15.000 cổ phiếu

7. Số lượng sau khi thực hiện giao dịch: 414 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ: 0%

8. Phương thức giao dịch: khớp lệnh

9. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 12/4/2018 đến 13/4/2018.

Xem file đính kèm: Link


Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
35,182,401Lượt truy cập