Thông báo

UBCKNN chấp nhận gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC 2020(28/02/2020)

UBCKNN chấp nhận cho Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí được gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC 2020 như đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
42,774,177Lượt truy cập