Thông báo

Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu PVD có quyền biểu quyết đang lưu hành(17/11/2016)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu PVD có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Xem chi tiết: Link

Trân trọng
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
22,877,255Lượt truy cập