Thông báo

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện việc sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling(16/10/2009)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: PV Drilling đã nhận được “Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm” của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 596/TB-SGDHCM ngày 16 tháng 10 năm 2009 đính kèm. Theo đó, PVD đã được chấp thuận cho phép niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện việc sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling với nội dung chính như sau: 
  • Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 25.716.285 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu bảy trăm mười sáu ngàn hai trăm tám mươi lăm cổ phiếu) 
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 16/10/2009
  • Ngày chính thức giao dịch: 20/10/2009
Trân trọng, 
PV Drilling Corp.

Tham khảo thông báo chi tiết tại đây

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
42,776,687Lượt truy cập