Thông báo

Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC quý và bán niên soát xét trong năm 2018(02/02/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 720/UBCK-GSĐC ngày 29/01/2018 của UBCKNN về việc chấp thuận cho PV Drilling được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng lập trong năm 2018 theo quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 11 của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, cụ thể như sau:

- BCTC các quý năm 2018: công bố BCTC trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

- BCTC bán niên đã được soát xét: công bố BCTC trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Lý do: PV Drilling hiện đang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con bao gồm 02 xí nghiệp, 07 công ty con và 04 công ty liên doanh. Với mô hình này, việc lập các BCTC cần rất nhiều thời gian để tổng hợp cũng như kiểm tra tính chính xác đầy đủ của dữ liệu.

Xem chi tiết Công văn số 720/UBCK-GSĐC của UBCKNN tại đây: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
32,409,133Lượt truy cập