Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017(17/07/2019)

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 như đính kèm.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây: Link

Trân trọng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,486,442Lượt truy cập