Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường xin lấy ý kiến về chủ trương và phương án Sáp nhập PVD Invest vào PV Drilling(15/09/2008)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau :

- Tổ chức niêm yết:            Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

-
Mã chứng khoán:                            PVD

-
Loại chứng khoán:                          Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá:                                       10.000 đ (Mười ngàn đồng)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2008

- Ngày đăng ký cuối cùng:                  19/09/2008

- Mục đích: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường xin lấy ý kiến về chủ trương và phương án Sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVDI) vào Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD).

- Địa điểm: tại Tp.HCM

- Thời gian dự kiến: từ tháng 10/2008 đến tháng 11/2008, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVD vào những ngày 18,19,22/09/2008.

Vui lòng download file tại đây

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
42,775,235Lượt truy cập