Thông báo

Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc của PV Drilling(07/04/2009)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin trân trọng thông báo tới Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, các Cơ quan, Đơn vị liên quan về việc thay đổi địa điểm văn phòng làm việc về trụ sở mới kể từ ngày 10/4/2009 như sau:
Địa chỉ : Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower
              Số 111A Đường Pasteur
              Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại+ 84-8-3 9 142 012 (7 lines)
Fax : + 84-8-3 9 142 021 - 3 9 142 022           

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí xin kính báo đến Tập Đoàn và các Đơn vị được biết để tiện liên hệ công tác.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,079,962Lượt truy cập