Thông báo

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 399/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/06/2009(15/06/2008)

PV Drilling trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông "Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng" theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 399/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/06/2009 như sau: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 399 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/06/2009)  

1. Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)
    Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Cao ốc Sailing - Số 111A Pasteur – Q.1, Tp. HCM
    Số điện thoại: 08-39142012
    Số Fax: 08-39142021
    Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 • Số 67 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Cổ phiếu chào bán:
 • Tên cổ phiếu:                       Cổ phiếu PVD
 • Loại cổ phiếu:                      Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá:                            10.000 đ/cổ phần
 • Số lượng đăng ký chào bán:        25.716.554 cổ phiếu
3. Mục đích phát hành: để chuyển đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Invest) thực hiện việc sáp nhập công ty PVD Invest vào TCTy PVD.
Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty PVD Invest theo danh sách chốt sổ cổ đông vào lúc 17h Thứ Hai ngày 06/07/2009 và Bên góp vốn theo Hợp đồng góp vốn đầu tư Giàn khoan PVDrilling III.

4. Hình thức chuyển đổi:
 • Cứ 5,5 cổ phiếu PVDI sẽ nhận được 1 cổ phiếu PVD. Phần còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho cổ đông PVD Invest tại thời điểm chuyển đổi với giá trị bằng mệnh giá cổ phiếu của PVDI tại thời điểm chuyển đổi cổ phiếu. Và / hoặc
 • Cứ 55.000 đồng vốn góp theo Hợp đồng góp vốn đầu tư Giàn khoan PVDrilling III sẽ nhận được 1 cổ phiếu PVD. Phần vốn góp còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho Bên góp vốn tại thời điểm chuyển đổi.
 • Thời hạn nhận chuyển đổi:   Từ ngày 14/07/2009 đến ngày 28/07/2009

5. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 • Tổng Công ty PV Drilling,Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (08) 3 914 2012.
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Sàn Giao dịch,Số 136 Hàm Nghi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (08) 3 914 3588
6. Địa điểm thực hiện chuyển đổi cổ phiếu:
 • Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Sàn Giao dịch,Số 136 Hàm Nghi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 3 914 3588
 • Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt,Số 14 – 16 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (04) 6 262 6999
Vui lòng download file tại đây


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,079,446Lượt truy cập