Thông báo

PV Drilling công bố thông tin về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC(05/06/2018)

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thống nhất về việc soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,334,933Lượt truy cập