Thông báo

PV Drilling công bố thông tin về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC(05/06/2018)

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 như đính kèm.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ: Link

Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
24,105,570Lượt truy cập