Thông báo

PV Drilling công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu(16/12/2016)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 03/12/2016/NQ-HĐQT ngày 15/12/2016 về việc thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu như file đính kèm. 

Trân trọng.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
24,082,070Lượt truy cập