Thông báo

Liên quan đến thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 01/07/2009 của PV Drilling(23/06/2009)

Theo yêu cầu của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), ngày 19/06/2009 Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM đã có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông là ngày 01/07/2009 (xem nội dung ở phần sau cùng). 
Theo đó, PV Drilling xin thông báo đến Quý cổ đông được biết một số thông tin cụ thể liên quan đến nội dung Thông báo nêu trên:
1.Liên quan đến việc đầu tư mua (đóng) mới giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD), PV Drilling sẽ gửi Quý cổ đông (có tên trong danh sách chốt ngày 01/07/2009): 
  • Tờ trình giới thiệu đầy đủ thông tin về Dự án đầu tư mua (đóng) mới giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD).
  • Bản thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan (cung cấp giàn TAD) cho Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông.
Trên cơ sở Tờ trình và Bản thảo Hợp đồng do PV Drilling gửi, Quý cổ đông xem xét cho ý kiến thông qua các nội dung lấy ý kiến.
2.Liên quan đến chủ trương niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore
PV Drilling sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông (có tên trong danh sách chốt ngày 01/07/2009) thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu PVD tại thị trường chứng khoán Singapore. Việc niêm yết ra thị trường quốc tế tạo cơ hội cho PV Drilling tiếp cận nguồn vốn huy động dồi dào, nâng cao tính thanh khoản, tăng cường sự minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Về mặt thủ tục, PV Drilling cần có một khoảng thời gian nhất định để tiến hành các công tác chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu. Tuy nhiên, việc niêm yết này sẽ chỉ chính thức được thực hiện khi thị trường chứng khoán toàn cầu và Singapore hồi phục nhằm đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của PV Drilling.
THÔNG BÁO CỦA SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM
Sở Giao dịch CK Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã CK: PVD) như sau:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2009 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 29,30/06/2009 thì người bán không được hưởng quyền).
  • Ngày đăng ký cuối cùng:                01/07/2009  
  • Mục đích: Lấy ý kiến của các cổ đông cho các nội dung sau:
Đầu tư giàn khoan tiếp trợ nữa nổi nửa chìm (Tender Assist Drilling Rig  – TAD). Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan với Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông BOC) – Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho giàn khoan TAD. Niêm yết cổ phiếu PVD ở thị trường Chứng khoán Singapore. 
Chi tiết các nội dung sẽ được thông báo cho các cổ đông trong phiếu lấy ý kiến.  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVD vào những ngày 30/06 và 01,02/07/2009.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
42,775,831Lượt truy cập