Thông báo

Công bố và Giải trình BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán(31/03/2017)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán, cùng Công văn giải trình chênh lệch kết quả lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2015.

Xem chi tiết tại đây:
- CV giải trình: Link
- BCTC Công ty Mẹ 2016 đã kiểm toán: Link
- BCTC Hợp nhất 2016 đã kiểm toán: Link

Trân trọng
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
34,418,996Lượt truy cập